LETOS ŠE NISI PREJEL REGRESA? PREBERI, KAJ NAREDITI!

Delodajalec je dolžan izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače do 1. julija. Zaradi dviga minimalne plače se je letos dvignil tudi minimalni regres, ta znaša 1203,36 €.

Delodajalec je po zakonu dolžan izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, če je delavec zaposlen celo leto in ima pravico do letnega dopusta.

Če delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, je upravičen do sorazmernega dela regresa. Pravica do regresa obstaja tudi za delavce, ki delajo s krajšim delovnim časom, vendar se ta sorazmerno prilagodi delovnemu času, določenem v pogodbi o zaposlitvi.

Regres za letni dopust se lahko izplača tudi po 1. juliju, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. Takšna izjema velja, če delodajalca pesti nelikvidnost, ter istočasno, če to omogoča kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.

Neizplačilo regresa za letni dopust predstavlja prekršek, za katerega so določene globe. Delodajalcu grozi kazen v višini od 3000 do 20.000 evrov.

Kaj torej narediti v primeru da še vedno nisi prejel regres za letni dopust?

Piši elektronsko direktno na Inšpektorat za delo. In v elektronskem sporočilu daj še kar nas zraven (info@delavskasevetovalnica.si).

Lahko pa se seveda tudi oglasiš direktno v pisarni Inšpektorata RS za delo, vsak ponedeljek in sredo med 9h in 11h. Tam potem izpolniš prijavo kršitev. 

Spodaj so vsi lokalni kontakti Inšpektorata za delo:

Območna enota Ljubljana

Štukljeva cesta 44
1000 Ljubljana

T: 01 306 24 90

E: ljubljana.irsd@gov.si

Pisarna Zagorje ob Savi

Grajska ulica 2
1410 Zagorje ob Savi

T: 03 562 54 80

E: ljubljana.irsd@gov.si

Območna enota Kranj

Slovenski trg 1
4000 Kranj

T: 04 231 93 22

E: kranj.irsd@gov.si

Območna enota Celje – Velenje

Kidričeva ulica 24 b
3000 Celje

T: 03 425 27 00

E: celje-velenje.irsd@gov.si

Pisarna Velenje

Rudarska cesta 6a
3320 Velenje

E: celje-velenje.irsd@gov.si

Območna enota Koper – Postojna – Nova Gorica

Pristaniška ulica 10
6000 Koper

T: 05 663 45 20

E: kp-po-ng.irsd@gov.si

Pisarna Postojna

Kolodvorska 5a
6230 Postojna

T: 05 721 15 70

E: kp-po-ng.irsd@gov.si

Pisarna Nova Gorica

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

T: 05 331 18 60

E: kp-po-ng.irsd@gov.si

Območna enota Maribor

Partizanska cesta 47
2000 Maribor

T: 02 234 86 00

E: maribor.irsd@gov.si

Pisarna Ptuj

Prešernova ulica 29
2250 Ptuj

T: 02 234 86 00

E: maribor.irsd@gov.si

Območna enota Murska Sobota

Trg zmage 7
9000 Murska Sobota

T: 02 512 49 20

E: murskasobota.irsd@gov.si

Pisarna Lendava

Trg Ljudske pravice 5
9220 Lendava

T: 02 575 11 44

E: murskasobota.irsd@gov.si

Območna enota Novo mesto – Brežice

Defranceschijeva ulica 1a
8000 Novo mest  

T: 07 394 21 52

E: nm-bre.irsd@gov.si

Pisarna Brežice

Cesta prvih borcev 24a
8250 Brežice

T: 07 499 50 90

E: nm-bre.irsd@gov.si

Pisarna Kočevje

Trg zbora odposlancev 2
1330 Kočevje

T: 01 893 01 90

E: nm-bre.irsd@gov.si