MINISTRE NA IZPIT

Saj ni res, pa je: v današnjem dnevnem časopisju si lahko preberemo naslednje: “Člani Levice, SD, SAB in LMŠ so se lani kot poslanci zavzeli za ustavne pravice azilantov, minuli četrtek pa so kot predstavniki vlade sprejeli diametralno nasprotno stališče in te pravice zavrnili. Kako je to mogoče? Vrsta ministrov zdaj trdi, da v resnici niti niso vedeli, da glasujejo o protibegunskem stališču, ki ga je pripravilo MNZ.”

Oziroma, kot je “Minister Han včeraj odkritosrčno sporočil, da se je s spornim mnenjem strinjal zgolj zato, ker ni vedel, o čem glasuje. »Na seji vlade minuli teden je potekalo glasovanje o vseh enaintridesetih točkah na listi A naenkrat, med njimi tudi o točki 1.18, ki zadeva presojo ustavnosti zakona o tujcih in zakona o mednarodni zaščiti,« so pojasnili v Hanovem kabinetu. »Minister je v tako imenovanem paketnem glasovanju glasoval za, saj je resnično vsebino točke spregledal. Žal iz naslova točke 1.18. ni bilo razvidno, kdo je bil predlagatelj ustavne presoje. Tako minister ni opazil, da gre za zahtevo za ustavno presojo, ki jo je v prejšnjem mandatu kot poslanec sopodpisal,« so sporočili. Han je zagotovil, da osebno vztraja pri lanskem stališču, da sta oba zakona protiustavna. Enako razlago – da nista vedela, o čem vse glasujeta v okviru »liste A« – sta ponudila minister in ministrica Levice Maljevac in Vrečko. Iz Levice so v imenu svojih ministrov, stranke in poslancev zagotovili, da bodo v nadaljevanju »naredili vse, kar je možno, da koalicijsko uskladimo stališče, ki bo potrdilo in podprlo vsebino zahteve za oceno ustavnosti«. Tudi v kabinetu ministra Mesca so zatrdili enako.”

Dobesedno tako lahko beremo v članku novinarja Dnevnika z naslovom “Ministri glasovali proti svojemu lanskemu mnenju“. Z drugimi besedami: evidentno je, da ministri niso prebrali (celega) gradiva za sejo vlade. Kaj pa če bi ministre poslali na izpit slovenskega jezika kot drugega jezika? 25% izpita je namreč branje, in sicer je vsebina naslednja: “Branje za orientacijo, branje za iskanje podatkov in utemeljitev, branje korespondence”. Ali če obrnemo vprašanje: ali bi ministri ob takšnem branju, kot očitno berejo vladno gradivo, uspeli opraviti izpit iz slovenščine kot drugega jezika na vstopni ravni (A1) po istem zakonu o tujcih, ki so ga imeli na mizi isti ministri?