< Nazaj

Napotitev v Avstrijo

Kaj je BUAK?

BUAK (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse) je Sklad za dopust in odpravnine gradbenih delavcev Delavcu po 52 tednih pričakovalne pravice v enem koledarskem letu pripada letni dopust v obsegu 30 delavnikov oz. 25 delovnih dni (drugače povedano: dolžina letnega dopusta je podana odvisno od tega, ali delovni teden znaša 5 ali 6 delovnih dni).

 

Letni dopust se lahko izrabi v toku koledarskega leta, v katerem je nastal, vsekakor pa do 31. marca tretjega leta, v katerem je nastala pravica do letnega dopusta. Pravica do letnega dopusta mu pripada v sorazmerju z opravljenimi tedni zaposlitve v roku enega koledarskega leta. S koledarskim letom, ki mu sledi, se začne novo dopustniško leto.

 

Delodajalec za delavca za vsak dan pričakovalne pravice v sklad za dopuste plača prispevek za letni dopust. Osnovo za obračun dnevnega prispevka tvori urna postavka po kolektivni pogodbi delavca. Ta se je za obračun od 1. januarja 2015 povečala za 20% in se jo treba pomnožiti s faktorjem, ki nastane iz tedenskega običajnega delovnega časa delavca. Tedenski prispevek, ki izhaja iz tega, se deli s 5.

 

BUAK določi mesečni prispevek za letni dopust in ob tem seznani delavca s številom dni letnega dopusta in obsegom pravice do regresa za letni dopust. Delavci so vsako četrtletje obveščeni tudi o trajanju zaposlitve, ki je evidentirano pri BUAK, in o pravici do letnega dopusta, ki izhaja iz tega.

 

Več informacij o skladu BUAK pa TUKAJ.

Kakšna je višina plače po dejavnosti?​

To je odvisno od kolektivne pogodbe. Kratek pregled kolektivnih pogodb si lahko pogledate TUKAJ.

Kaj v primeru, če se mi kršijo delavske pravice?

Napoteni ali posredovani delavci lahko delovnopravne zahtevke zoper svojega delodajalca uveljavljajo s tožbo na delovnem in socialnem sodišču v Avstriji, ki je krajevno pristojno za kraj opravljanja dela.

 

Krajevno pristojno delovno in socialno sodišče najdete TUKAJ. Ker je uradni jezik nemščina in je vložitev tožbe pogosto povezana z jezikovnimi težavami, si je v številnih primerih smiselno zagotoviti pomoč:

  • Pogoja za svetovanje sta osebna navzočnost upravičenega delavca in dejstvo, da se lahko upravičeni delavec razumljivo izraža v nemškem ali angleškem jeziku ali da pride v spremstvu tolmača.
  • Krajevno pristojno deželno sodišče (Landesgericht) kot delovno in socialno sodišče ima “uradni dan” ob torkih od 8.00 do 12.00 z brezplačnim svetovanjem. V tem terminu je mogoče tožbo vložiti ustno. Priporočena je predhodna telefonska prijava.

Delavci, ki so bili napoteni ali posredovani v Avstrijo, lahko zahtevke zoper svoje delodajalce, do katerih so upravičeni v Avstriji, uveljavljajo v državi,

  • v kateri ima delodajalec svoj sedež ali

  • v kateri je običajni kraj opravljanja dela

TUKAJ si lahko preberete Pregled upravnih organov v Avstriji, na katere se lahko obrnete za uveljavljanje zahtevkov iz naslova delavskih pravic.

Opomba!

Delovnopravni zahtevki lahko v skladu z avstrijskim pravom zastarajo v razmeroma kratkih rokih. Zato je priporočljivo, da zahtevke uveljavljate čim prej!