NEHAJ POVZROČATI PROBLEME DELODAJALCU!

Pred nekaj dnevi smo prejeli elektronsko sporočilo, v katerem je konkreten opis življenjske situacije invalida. V nadaljevanju je celoten zapis delavca.

III. kat. Invalidnosti, trajno od leta 2015 delam 4 ure, pred tem od 2013 delal 6 ur od tega 2 v bolniški.

Statusno nismo 4 ure v penziji, saj penzijo izgubimo, če ostanemo brez službe. ZPIZ nas z ničemer ne obravnava kot penzioniste. 

Samo daljšo bolniško zaključimo in spremenimo (iz ZZZS na ZPIZ) da več ni postopkov podaljševanja bolniške. 

Najbolj boli to, da to kar dobimo iz zpiza pade iz 90% (nadomestila v času bolniške) na 47,5% in v tem času se nam znižuje osnova, ki se bo upoštevala za penzijo. Kar pomeni, da smo dvakrat prikrajšani. Nismo v penziji, zaradi bolezni pa prejemamo nadomestilo v višini penzije (47,5%).

V prvem delu znižanja gre tudi za neenakost napram tistim, ki so v bolniški več kot 90 dni (90%).

Potem se bizarnosti še stopnjuje, če si tudi tiste 4 ure v bolniški dalj časa. Ker sem v 2021 delal samo 30 dni, v 2022 pa 10 dni in 45 dni dopusta, mi je 12-mesečno lansko povprečje tako znižalo to kar ZZZS refundira delodajalcu, da dobim mesečno 25% manj kot lani.

Pred leti se mi je zgodilo, da mi je plača za 4 ure iz 500€ padla na 300€ za 4 ure bolniške. 

Med prihodke sem takrat mesečno dodal 240€ “penzije”. 

Bolan, ne moreš delati, dobiš pa tako malo, da ne moreš živeti in imaš problem odplačevati zdravila, kljub dodatnemu zavarovanju. 

(takrat sem neplačane položnice rešil z izredno socialno pomočjo). 

Ni pa naslova, ki bi ti kot zaposlenemu (kajti to si), plačal razliko do zajamčenega prihodka, kaj šele, da bi v tem primeru dobil plačane prispevke tako, da ti to nebi vplivalo na pokojninsko osnovo takrat, ko boš resnično v penziji. 

Kako potekajo na ZPIZu zdravniške komisije, ki dodeljujejo (začasna invalidska “upokojitev” za 8 ur in hkrati prenehanje delovnega razmerja brez obveze delodajalca, da te zaposli nazaj) ne bi dosti govoril.

Omenil bi samo v zadnjem postopku 2021 dejstvo, da je delodajalec svoj obrazec DD1 (namenjen opisu dela, ki ga delavec opravlja v času invalidskega postopka) ki bi ga naj sopodpisal tudi delavec, le tega poslal na ZPIZ z moje strani nepodpisanega in v njem predlagal upokojitev. Zdravnik (onkologinja) je mnenja, da še lahko delam. Komisija je sledila predlogu delodajalca.

Ob zamenjavi delodajalca in ko mora ZPIZ podati soglasje, ali novo delovno mesto ustreza omejitvam in ali je podabno staremu, le-ta odloča na pamet, brez seznanitvijo z dejstvi. (osebno imam popolnoma novo delovno mesto, kot sem ga imel prej).

Moti tudi zakonska opredelitev, da se z novo ponujenimi delovnimi mesti lahko ne strinjaš, vendar moraš potem zavrniti podpis odločbe in potem iskati sodno varstvo. S tem postaneš prezposeln in kolikor vem tudi na Zavod za zaposlovanje ne moreš iti.

???

Že tako si mnogo šibkejša stran in prav gotovo kot invalid nisi konkurenčen na trgu delovne sile. Da je po dolgotrajni bolezni tudi nimaš nekega denarja za odvetnike, na delovnih sodiščih pa od sodnika slišiš stavek, da naj nehaš povzročati probleme delodajalcu.

To bi moralo biti tako, da ti lahko podpišeš, izraziš nestrinjanje in tudi iščeš sodno varstvo, kjer bi morali biti merodajni sodni izvedenci ne komisije ustreznih organov, ker te v praksi ščitijo interese delodajalcev.

Skratka v Ustavi zapisano socialna država, pravica do dela, enakost pred zakonom v teh postopkih ne vzdržijo.

V celotnem kolesju pa imaš eno samo možnost – ko dobiš odločbo ZPIZa, lahko greš na delovno sodišče in upaš, da gre zadeva po dolgotrajnih postokih in vseh izgubljenih tožbah (saj pristojni organi delajo v skladu z zakonodajo), na Ustavno sodišče, ki potem dele zakonodaje, ki so tako diskriminatorni, razveljavi.

Na drugi strani je hitrejša pot – zakonodajalec spremeni zakon, da je bolj izražena solidarnost z invalidi in socialna pravičnost, kot pa interesi delodajalcev.

PS. delavec v tem trenutku prejema od ZPIZ nadomestilo iz invalidskega zavarovanja v višini 290,23 evrov.

Z zadevo smo seveda seznanili ministrstvo za delo. Isto ministrstvo že več kot pet let opozarjamo prav na te težave invalidov.