NIKA (BO) PLAČANA

Končno! Kulturna delavka Nika Autor, naša zelo aktivna članica, je pred nekaj dnevi preko
pooblaščenca prejela podpisano sodno poravnavo v kateri je zapisano, da je tožena stranka (Moderna
galerija) dolžna plačati tožeči stranki, Niki Autor, samozaposleni v kulturi znesek 10.500 EVR v roku 30
dni od prejema pisnega odpravka te poravnave. Sodno poravnavo sta podpisala pooblaščenca Moderne
galerije in Nike Autor.


Kratek uvodnik v to 18 mesecev (!) trajajočo sago: Nika je bila leta 2020 s strani Moderne galerije
povabljena k pripravi nove samostojne razstave. Razstava “Če bi gozdovi govorili, bi se od žalosti
posušili”; se je odprla 8. marca 2022. Nika je za MSUM (Muzej sodobne umetnosti Metelkova) praktično
pripravila popolnoma nov razstavni projekt z novimi umetniškimi deli, ki je vključeval 3 nova video dela,
serijo fotografij, serijo kolažev in novo publikacijo. Nika je na podlagi tega izdala dva računa. Enega za
uredniško delo na zborniku (800 EVR), in drugega za delo na pripravi razstavnega projekta. Slednji
račun je bil v višini 10.500 EVR.


In ta dva računa sta bila januarja 2022 tudi poslana takratnemu direktorju Moderne galerije. In kljub
temu da je slednji potrdil tak razrez stroškov, in ob tem da je Nika pristala na to, da je sozaložnik
zbornika tudi Moderna galerija, je trajalo 18 mesecev, ničkoliko takšnih in drugačnih naših skupnih
komuniciranj, pravno pomoč Niki preko naših odvetnikov in pripadajoči sodni postopek, da smo končno
dočakali 4. julij 2023, ko se je podpisala sodna poravnava, po kateri se Moderna galerija zaveže, da bo
v roku 30 dni Niki plačala teh 10.500 evrov za dolgotrajno in intenzivno delo na pripravi razstave “Če bi
gozdovi govorili, bi se od žalosti posušili”.


Velik minus za prejšnje vodstvo Moderne galerije, ki je toliko časa zavlačevala s plačilom za delo
kulturni delavki Niki Autor.


Minus vodstvu Ministrstva za kulturo, ki smo ga redno opozarjali na neplačilo kulturne delavke Nike
Autor, a je vseeno trajalo 18 mesecev, da smo prišli do sodnega dogovora o plačilu.


Plus za novo vodstvo Moderne galerije, ki je zelo hitro po nastopu mandata presekalo to popolnoma
nepotrebno dramo in naredilo edino prav. Pristopilu k plačilu Niki.


Kulturne delavke in delavci so – delavke in delavci. Z vsemi pravicami za plačilo za svoje delo!