OBVESTILO

Spoštovane članice, spoštovani člani! Delavsko svetovalnico smo ustanovili pred dobrimi sedmimi leti. Po dobrih sedmih letih, vsakodnevnih bojih z vami in za vas prvič dvigujemo mesečno članarino, in sicer za en evro. Ta evro več na mesec nam pomeni ogromno. Pomeni nam, da bomo samo še bolj trmasti, vztrajni, učinkoviti v boju za vaše pravice. Pomeni pa nam tudi, da bomo še naprej finančno v veliki meri popolnoma avtonomni, in neodvisni od rednih projektnih poročil, za katere čas veliko raje namenjamo vam, spoštovane članice in člani.

Višina mesečne članarine člana društva za zagovorništvo ranljivih skupin – Delavska svetovalnica je naslednja:

  • za zaposlene, osebe v drugih oblikah dela 9 EUR,
  • za brezposelne osebe, prejemnike denarnega nadomestila, študente 6 EUR,
  • za osebe z mesečnimi prejemki enakimi ali nižjimi od minimalnega osebnega dohodka, upokojence 3 EUR.
  • Številka našega tekočega računa: SI56 6100 0001 2762 443