< Nazaj

Osebe z mednarodno zaščito – pravice

Prosilci za mednarodno zaščito imajo pravico do:

 • Prebivanja v Sloveniji

 • Informiranja

 • Prevajanja v postopkih

 • Pravne pomoči

 • Nastanitev v azilnem domu ali finančne pomoči za zasebno nastanitev žepnine

 • Osnovne materialne oskrbe

 • Nujnega zdravstvenega varstva

 • Dostopa do izobraževalnega sistema pod pogoji, ki veljajo za državljane RS

 • Prostega dostopa do trga dela po 9 mesecih od vložitve prošnje humanitarne pomoči

Osebe s priznano mednarodno zaščito imajo pravico do:

 • Prebivanja v Sloveniji

 • Informiranja

 • Nastanitve v integracijski hiši ali denarnega nadomestila za zasebno nastanitev

 • Obveznega zdravstvenega zavarovanja iz naslova priznane mednarodne zaščite

 • Socialnega varstva v enakem obsegu in pod enakimi pogoji kot državljani RS

 • Izobraževanja, državne štipendije in nastanitve v dijaških in študentskih domovih v enakem obsegu in pod enakimi pogoji kot državljani RS

 • Prostega dostopa do trga dela

 • Pomoči pri integraciji