PREGLED TEDNA

Ta teden smo se dosti čudili Inšpektoratu RS za delo. Tako smo pred nekaj dnevi brali objavo Inšpektorata za delo: Inšpektorat za delo je nedavno odkril nov primer izkoriščanja tujih delavcev v Slovenski Bistrici, v podjetju Alumero d.o.o, ki je najemalo ukrajinske delavce preko posrednikov, brez da bi preverili zakonitost dokumentov o njihovi napotitvi in pri tem izdal za skoraj 40.000 evrov glob.

Dalje: “V skladu z ugotovljenimi kršitvami so inšpektorji izrekli globe za vsa vključena podjetja in njihove odgovorne osebe, v skupni vrednosti skoraj 40.000 evrov, ki so tudi že pravnomočne in poravnave. Podjetjema ASKAR-SLO László Mészáros, obdelava kovin, s.p. in PRANA Kateryna Koretska, obdelava kovin, s.p. so inšpektorji izrekli globi v višini vsaka po 11.251,8 evra zaradi opravljanja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku brez ustrezne licence in vpisa v register. Podjetje Alumero d.o.o. je prejelo globo v višini 10.000 evrov, saj je sprejelo delavce od podjetij, ki nista imeli ustreznih dovoljenj oziroma nista bili vpisani v register. Prav tako so bile oglobljene odgovorne osebe vseh treh podjetij z 2000 evrov vsaka.”

Uau. Res impresivne globe. 10.000 evrov globe recimo za ALUMERO d.o.o. Cititam iz zadnjega objavljenega letnega poročila za 2021: “Podjetje je v letu 2021 (zadnji podatki) realiziralo 9,115 milijonov EVR čistih prihodkov od prodaje. Čisti prihodki od prodaje so se povišali za 17,32% v primerjavi z letom 2020. Družba v letu 2022 sicer načrtuje povečanje prihodkov od prodaje za 20% glede na leto 2021.” Aja, v letu 2021 so imeli 526.384 evrov čiste izgube. Pri čemer pa v tudi zapišejo, da “likvidnostno tveganje v podjetju aktivno upravljajo z načrtovanjem denarnih tokov, likvidnostno rezervo, uravnavanjem ročnosti sredstev in obveznosti ter pravočasnim zagotavljanjem tujih virov financiranja glede na načrtovane potrebe”.

Potem pa te dni še beremo prekrškovno dokumentacijo enega izmed gostinskih podjetij. Najbolj svež dokument je star dobra dva meseca, naslovljen “odločba o prekršku”. In v v tej odločbi piše med drugim naslednje, citramo:

Pravna oseba je odgovorna, ker njena odgovorna oseba kot zakoniti zastopnik pravne osebe- direktor, ki je bil dolžan ravnati v imenu in na račun pravne osebe, delavcu, ki je opravljal delo v neenakomerni razporeditvi delovnega časa, v obdobju 24 ur ni zagotavil počitka med zaporednima delovnima dnevoma v trajanju nepretrgoma najmanj 11 ur in sicer med 3.3. 2023, ko je delavec opravljal delo do 22:00 ure in 4.3. 2023, ko je delavec začel opravljati delo že ob 8:00 uri, prav tako delavki, ki je opravljala delo v neenakomerni razporeditvi delovnega časa, v obdobju 24 ur ni zagotovil počitka med zaporednima delovnima dnevoma v trajanju najmanj 11 ur in sicer med 1.3. 2023, ko je delavka opravljala delo do 00:00 in 2.3. 2023, ko je delavka začela opravljati delo že ob 9:00 uri ter tudi med 2.3. 2023, ko je navedena delavka opravljala delo do 00:00 ure in 3.3. 2023, ko je začela opravljati delo že ob 9:30 uri.

Dalje: pravna oseba je odgovorna, ker njena odgovorna oseba kot zakoniti zastopnik pravne osebe – direktor, ki je bil dolžan ravnati v imenu in na račun pravne osebe, delavcu ni zagotovil tedenskega počitka v obdobju sedmih zaporednih dni, v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur in sicer v obdobju od vključno 13.3. 2023 do vključno 28. 3. 2023, ko je delavec delal neprekinjeno 16 dni zaporedoma brez tedenskega počitka.

Delovna inšpektorica za delo je za te kršitve določila, spet citiram: “namesto globe OPOMIN”.

Aha. Za to, da delodajalec svojemu delavcu ni omogočil zakonitega dnevnega in tedenskega počitika, je isti delodajalec od inšpektorice prejel – OPOMIN. Z velikimi črkami. Uau. Res, zakaj delovna inšpektorica kar ni napisala zraven obrazložitev tipa: “delovna inšpektorica se zaveda kroničnega kadrovskega primanjkljaja v gostinskem sektorju in neživljenjskih določil delovne zakonodaje, zato izdaja delodajalcu opomin, da mu da priložnost, da se ustrezno kadrovsko okrepi”.

In potem se čudimo, kako k nam prihajajo izmučeni delavci v gostinstvu z raznovrstnim naborom diagnoz, katere bi zlahka dali v dosje “poklicne bolezni”, a tega mu/ji ne napiše ne osebni zdravnik, ne specialist, ne imenovani zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Ampak. Bog ne daj, da oviramo prosto gospodarsko pobudo? Bog ne daj, da se mora iztrošenemu gostinskemu delavcu izplačevati polno bolniško nadomestilo zaradi poklicne bolezni. Ne, to pa ne.

In kaj če bi se vloge zamenjale – če bi ta ista delovna inšpektorica bila ta isti delavec, ki dela 16 dni zapored? ali ta ista delavka, ki dela brez ustreznega dnevnega počitka? Ali bi ji bilo OK; če bi šla na inšpektorat za delo, in bi potem ta njenemu delodajalcu udaril, uau, opomin?

Dvomim.

Kaj se gremo? Ali se bo res preganjalo slabe delodajalce tako, da se bo nizke globe kompenziralo s tem, da naj njihovo medijsko izpostavljanje še opravi svoje, pa da se potem upa na pokoro in prevzgojo? Ali se pač s takšnimi objavami, v katerih se vidi “maksimalni” cenik kršenja pravic delavcev (saj veste, tisti, ki povzroča uau efekt) zgolj še vzgaja nove slabe delodajalce, ki bodo ta strošek pač vnesli v svoj “poslovni model”? Ali bo država delodajalcem, ki kršijo delovno zakonodajo, res “držala štango” z opomini? In medtem ko delodajalci v gostinstvu jočejo, kako jim manjka kadra, delavcu v gostinstvo pridno zbirajo ure, ki se pridno zlagajo v diagnoze, ki se pridno zlagajo v invalidnost.

Prava vprašanja so naslednja:

Zakaj opomini namesto glob?

zakaj niso globa recimo 10.000 EVR po delavcu? Tako za “naročnika” kot za “izvajalca”?

Zakaj “naročnik” ni obvezan, da vse delavce, ki pri njemu delajo preko neregistriranih agencij, nemudoma direktno zaposli?