< Nazaj

Socialne pravice – kako jih uveljaviti?

Vloga za denarno socialno pomoč

Obrazec


Vloga za izredno denarno socialno pomoč

Obrazec


Ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka / subvencije vrtca

Obrazec


Sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

Obrazec


Subvencija za šolsko prehrano

Obrazec


Pravica do starševskega dodatka

Obrazec


Pravica do pomoči ob rojstvu otroka

Obrazec


Pravica do dodatka za nego otroka

Obrazec


Pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek

Obrazec


Uveljavitev pravic ob rojstvu otroka – mama

Obrazec


Uveljavitev pravic ob rojstvu otroka – oče

Obrazec


Uveljavitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

Obrazec


Varstveni dodatek

Kakšni so pogoji Obrazec


Začasna nezmožnost za delo – bolniške

Višina bolniškega nadomestila PostopekPoklicna bolezen

Seznam poklicnih bolezni Postopek uveljavljanja pravice Vloga za ugotavljanje poklicne bolezni


Poklicna rehabilitacija

Vse o poklicni rehabilitaciji


Nadomestilo za invalidnost

Kako se izračuna?


Pokojnine – starostna, invalidska, vdovska

Informativni izračun višine Starostna pokojnina – kakšni so pogoji? Invalidska pokojnina – kakšni so pogoji? Vdovska pokojnina – kakšni so pogoji? Izplačevanje 20 odstotkov predčasne ali starostne pokojnine


Invalidnina za telesno okvaro

Kakšni so pogoji? Seznam telesnih okvar